23.05.2024

Būvniecības līgums

  • Būvniecības līgums kā jebkurš līgums nosaka pušu (Pasūtītāja un Izpildītāja; Ģenerāluzņēmēja un Apakšuzņēmēja) savstarpējās attiecības.
  • Civillikuma 1587. pants nosaka,