Enerģētikas un atjaunojamo energoresursu nozares ir vienas no tām, kurās nemitīgi un strauji notiek normatīvo aktu izmaiņas. Aizvadītajos 15 gados ir būtiski paplašināts ES tiesiskais regulējums atjaunojamo energoresursu (AER) (vēja enerģija, saules enerģija, hidroelektroenerģija u.c.)  izmantošanas jomā.

 

 • 2022.gada 29.septembrī Seima pieņēma Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likumu, kura mērķis ir noteikt atvieglotu kārtību vēja elektrostaciju, saules paneļu (iekārtu) darbībai nepieciešamo ārējo inženiertīklu ierīkošanai un citu saistīto būvju būvniecībai;
 •  2023.gada 13.jūnijā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kuru mērķis ir noteikt kārtību, kādā publiskas personas zeme tiek nodota par atlīdzību vēja parku izbūvei, piešķirot vēja parka attīstītājam apbūves tiesības.

 

FOUR LEGAL juristi veic aktīvu normatīvo aktu izmaiņu monitoringu enerģētikas un AER jomā, līdz ar to spēj  sniedz AER projektu attīstītajiem kvalificētu juridisko palīdzību, lai palīdzētu sasniegt ilgtermiņa mērķus.

 

FOUR LEGAL sniedz juridisko palīdzību enerģētikas un AER:

 • juridiskās konsultācijas enerģētikā un AER;
 • apbūves tiesību izsoles;
 • apbūves tiesību līgumu izstrāde un analīze;
 • vides tiesības un ietekmes uz vidi novērtējums;
 • klienta interešu pārstāvība pašvaldību un valsts iestādēs;
 • dokumentu sagatavošana un iesniegšana nepieciešamo atļauju saņemšanai;
 • AER projektu aprīkojuma iegādes un nomas līgumi;
 • būvniecības un citi līgumi AER;
 • u.c.