FOUR LEGAL sniedz juridisko palīdzību komerctiesībās:

  • uzņēmumu dibināšana un izmaiņu reģistrēšana komercreģistrā;
  • uzticamības pārbaude jeb padziļinātā izpēte (Due diligence);
  • juridiskais atbalsts komercdarījumos un uzņēmuma ikdienas procesos;
  • uzņēmuma tipveida līgumu un citu dokumentu izstrāde;
  • u.c.