FOUR LEGAL sniedz juridisko palīdzību maksātnespējas procesa jautājumos:

  • konsultācijas fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesa jautājumos jebkurā procesa stadijā;
  • pieteikuma iesniegšana tiesā par maksātnespējas procesa ierosināšanu un pasludināšanu;
  • kreditoru interešu pārstāvība, kreditoru pieteikuma sagatavošana, pārstāvība kreditoru sapulcēs utml.

 

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 5. pantam fiziskās personas maksātnespējas process (MNP) ir tiesisku pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju. Tas tiek uzsākts no dienas, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi MNP, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par MNP izbeigšanu.

 

Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no:

  • Bankrota procedūras, kuras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta un iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai un
  • Saistību dzēšanas procedūras, kuras ietvaros parādnieka ikmēneša ienākumi likumā noteiktajā apmērā tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiesa lemj par procedūras ietvaros nesegto saistību dzēšanu.

 

Maksātnespējas process ir procedūra, kurai ir savas īpatnības un nianses, tāpēc kvalificēta jurista palīdzība ir nepieciešamība.