FOUR LEGAL sniedz visaptverošu juridisko palīdzību administratīvajās tiesībās:

  • administratīvo lēmumu apstrīdēšana valsts un pašvaldības iestādēs;
  • pieteikumu, iesniegumu, paskaidrojumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošana un iesniegšana kompetentajā iestādē;
  • klienta pārstāvība iestādēs un tiesā.