FOUR LEGAL sniedz juridisko palīdzību strīdu risināšanā un tiesvedībā:

  • pārstāvībā strīdos;
  • pārstāvība tiesvedībās Latvijas vispārējās jurisdikcijas tiesās, šķīrējtiesās, administratīvajās tiesās;
  • procesuālo dokumentu sagatavošana;
  • u.c.