Laulības šķiršana, laulāto kopīgās mantas sadale un uzturlīdzekļu piedziņa.

Kā mēs varam palīdzēt?

 • konsultācijas saistībā ar laulības šķiršanas procesu;
 • laulības šķiršana pie notāra un tiesā;
 • pārstāvība tiesas sēdēs;
 • prasības pieteikuma, pretprasības, izlīguma un citu procesuālo dokumentu iesniegšana tiesā;
 • laulāto kopīgās mantas sadale;
 • saskarsmes tiesības un uzturlīdzekļu piedziņa;
 • u.c.

FOUR LEGAL juristi izpētīs jūsu lietas apstākļus un materiālus, sniegs konsultāciju un palīdzēs Jums saprast Jūsu lietas perspektīvas un izstrādās pareizo rīcības plānu, kas pasargās Jūs no iespējamiem zaudējumiem. Nepieciešamības gadījumā sagatavosim visus nepieciešamos procesuālos dokumentus, lai iesniegtu prasību tiesā un pārstāvēsim Jūsu intereses tiesā.

 

Cik izmaksā laulības šķiršana tiesā?

 

Par prasību laulības škiršanas lietā maksājama valsts nodeva 145 eiro. Taču izmaksas var pieaugt atkarībā no papildu prasījumiem (gadījumā, ja laulātajiem ir kopīgi nepilngadīgi bērni un/vai laulāto kopīgā manta). Tādā gadījumā būs jārēķinās ar papildu nodevu maksājumiem par šādiem prasījumiem:

 • bērnu dzīves vietas noteikšana,
 • saskarsmes ar bērniem tiesību noteikšana,
 • uzturlīdzekļiem (prasības iesniedzējs ir atbrīvots no nodevas maksājuma),
 • kopīgas mantas dalīšanu.

Vienlaikus jānorāda, ka grūtības samaksāt valsts nodevu nav šķērslis, lai vērstos tiesā. Šādos gadījumos tiesai var pieteikt lūgumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas vai lūgt to samazināt. Šādos gadījumos laulātajam ir pienākums pierādīt, ka mantiskais stāvoklis ir slikts.

 

Mantojuma tiesības

FOUR LEGAL sniedz visaptverošu juridisko palīdzību mantojuma tiesībās:

 • konsultācijas mantošanas jautājumos;
 • testamenta un mantojuma līgumu sastādīšana;
 • strīdu starp mantiniekiem risināšana;
 • pārstāvība tiesā;
 • kopīpašuma izbeigšana;
 • netņemanās daļas (neatraidāmo mantinieku) tiesības;
 • pārdzīvojušā laulāta daļas (laulāto kopīgā mantā) izdalīšana no mantojuma;
 • mantojuma pieņemšana ar inventāra tiesību;
 • u.c.

 

Mantojuma lietas ved zvērināti notāri. Jāuzsver, ka visas tiesības uz mantojumu gan mantiniekiem, gan kreditoriem ir jāpiesaka notāra izsludinātajā termiņā. FOUR LEGAL juristi iesaka rūpīgi pieiet mantojuma pieņemšanas jautājumam un saņemt kvalificēta jurista konsultāciju mantošanas jautājumos. Savlaicīgi saņemta kvalificēta juridiskā konsultācija palīdzēs Jums izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem, kā piemēram, nesamērīgu saistību uzņemšanās vienlaikus ar mantojuma pieņemšanu, kā arī ļaus Jums labāk izprast Jūsu tiesības un pienākumus mantojuma lietā.

 

FOUR LEGAL pieredze rāda, ka mantojuma pieņemšanas procesā mantinieks var saskarties ar dažādām grūtībām:

 • strīdi par mantojuma sadali starp mantiniekiem;
 • radniecības noteikšana ar mantojuma atstājēju;
 • pārdzīvojušā laulātā daļas izdalīšana (daļa laulāto kopīgā mantā);
 • tiesības uz neatņemamo daļu (neatraidāmā mantinieka tiesības);
 • nesamērīgu saistību uzņemšanās, ja parādi ievērojami pārsniedz mantojamās mantas vērtību;
 • u.c.