FOUR LEGAL juristiem  ir visaptveroša pieredze darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos. Kvalificēts juridiskais atbalsts būvniecības un nekustamā īpašuma iegādes procesā ir nepieciešams, jo pastāv dažāda veida riski.

 

FOUR LEGAL sniedz visaptverošu kvalificētu juridisku palīdzību darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības jautājumos:

 • juridiskas konsultācijas darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecībā;
 • darījuma dokumentu izstrāde un analīze;
 • darījuma stukturēšana un vadīšana;
 • īres, nomas, apbūves u.c. līgumu izstrāde un analīze;
 • pirkuma, maiņas, dāvinājuma, uztura u.c. līgumu izstrāde un analīze;
 • strīdi par kopīpašuma izbeigšanu;
 • strīdi par īpašumtiesībām;
 • būvniecības līgumu izstrāde un analīze;
 • pārstāvība būvniecības strīdos t.sk. tiesvedībā;
 • u. c.

 

FOUR LEGAL juristiem ir pieredze sarežģītu darījumu ar nekustamo īpašumu strukturēšanā un vadīšanā. Jāuzsver, ka nekustamā īpašuma apgrūtinājums (tiesu izpildītāja piedziņas atzīme, hipotēka, utml.) pats par sevi nenozīmē darījuma neiespejamību, bet gan to, ka darījuma struktūrā ir jāparedz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma atcelšanas vai pārņemšanas mehānisms. FOUR LEGAL juristiem ir pieredze darījumos ar nekustamo īpašumu, tostarp:

 • nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā;
 • nekustamais īpašums ir apgrūtināts (piedziņas atzīme, hipotēka, arests utml.)
 • tiesu izpildītājs uzsācis piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu (īpašums tiek pārdots izsolē);
 • nekustamā īpašuma iegāde izsolē;
 • domājamās daļas iegāde un lietošanas kārtības noteikšana;
 • u.c.