Padome pieņem jaunus noteikumus atjaunīgo energoresursu jomā

11.10.2023

Enerģētika un atjaunojamie energoresursi ir nozares, kurās nemitīgi un strauji notiek normatīvo aktu izmaiņas. Aizvadītajos 15 gados ir būtiski paplašināts ES tiesiskais regulējums atjaunojamo energoresursu (AER) (vēja enerģija, saules enerģija, hidroelektroenerģija u.c.)  izmantošanas jomā.

2023.gada 09.oktobrī Padome  paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” ietvaros pieņēma jauno Atjaunīgās enerģijas direktīvu, ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza Direktīvu (ES) 2018/2001, Regulu (ES) 2018/1999 un Direktīvu 98/70/EK un atceļ Padomes Direktīvu (ES) 2015/652. Direktīva paredz līdz 2030. gadam atjaunīgās enerģijas īpatsvaru ES kopējā enerģijas patēriņā palielināt līdz 42,5 %.

 

Ātrāka atļauju piešķiršana projektiem

Minētā direktīva paredz paātrinātu atļauju piešķiršanas procedūras atjaunīgās enerģijas projektiem:

  • Dalībvalstis veidos atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritorijas, kurās atjaunīgās enerģijas projektiem tiks piemēroti vienkāršoti un ātri atļauju piešķiršanas procesi.
  • Tiks arī uzskatīts, ka atjaunīgās enerģijas izvēršana ir “sevišķi svarīgas sabiedrības intereses”, kas ierobežos juridisko iebildumu pamatojumu attiecībā uz jaunām iekārtām.

 

Dalībvalstīm direktīvas noteikumi un prasības jāpārņem nacionālos tiesību aktos 18 mēnešu laikā pēc  grozošās direktīvas spēkā stāšanās dienas.